LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2022 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)