LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42/2022 (Từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2022)