Hội nghị giao ban Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2022

Ngày 19–20/8/2022, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn Hội nghị giao ban Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2022 theo Quy chế phối hợp hoạt động Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị gồm 13 Đoàn đại biểu Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông.

 
 

Quang cảnh Hội nghị

Đoàn đại biểu Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở (Trưởng đoàn) cùng lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kết luận của hội nghị giao ban lần thứ XII - năm 2019 trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải và dịch vụ, định hướng phát triển giao thông vận tải khu vực giai đoạn 2020 - 2025.

Các Sở GTVT cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề, góp ý kiến định hướng phát triển giao thông vận tải của khu vực đến năm 2025, thống nhất quan điểm kết nối giao thông vận tải vùng miền Trung, Tây Nguyên phù hợp chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quốc gia; tăng cường kết nối giữa hệ thống giao thông vùng với quốc gia, quốc tế nhằm giảm chi phí vận tải, phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Hội nghị cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu về phát triển vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường giao thông vận tải; đưa ra kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ ngành liên quan xem xét giải quyết các vấn đề còn vướng mắt trong công tác quản lý nhà nước về vận tải, quản lý phương tiện và người lái và kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận có bài tham luận và kiến nghị các vấn đề về: (1) quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công để có cơ sở giải ngân chi phí quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; (2) Khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp vận tải các tỉnh có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa qua cảng biển Cà Ná Ninh Thuận để thăm quan và tạo lập đường vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên thông qua cảng biển để vận chuyển đến các thị trường tiêu thụ trong nước, đa dạng phương thức vận tải (Logistics) nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ theo định hướng, chủ trương của Bộ GTVT; (3) Kiến nghị Bộ GTVT phân cấp cho Sở GTVT các tỉnh kiểm tra,  cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.

 

Lãnh đạo Sở GTVT Ninh Thuận tặng quà lưu niệm cho đơn vị đăng cai

Kết thúc Hội nghị, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa - đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Sở GTVT các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên lần thứ XIII năm 2022 đã tổng hợp, gửi các kiến nghị, đề xuất của Liên Sở GTVT các tỉnh đến Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ xem xét, giải quyết các kiến nghị.