Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT và SHLX CGĐB - Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận (Quyết định số 125/QĐ-SGTVT ngày 31/7/2022)