Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDTX - GDNN huyện Ninh Phước (Quyết định số 124/QĐ-SGTVT ngày 31/7/2022)