Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 29/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT và SHLX CG Lộc Thọ Ninh Thuận (Quyết định số 121/QĐ-SGTVT ngày 29/7/2022)