Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế tỉnh Ninh Thuận


     Chiều ngày 01/3/2021, Sở Giao thông vận tải – Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế năm 2021 đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Khối thi đuaký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các cơ quan trong Khối.

     Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối gồm: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ban Quản lý các khu công nghiệp.
Đại diện Trưởng Khối phát biểu tại buổi Lễ


     Các đơn vị trong Khối cùng thống nhất quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn các phong trào thi đua, các đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

     Đồng thời, bám sát nhiệm vụ được phân công tại văn bản số 19/TB-UBND của UBND tỉnh, các đại biểu tham dự đã thảo luận một số nội dung về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Khối để thống nhất ban hành cùng thực hiện.

     Tại buổi lễ ký kết các đơn vị trong Khối đã nhất trí và thống nhất các nội dung giao ước thi đua, trong đó có phấn đấu 100% các đơn vị trong khối hoàn thành các tiêu chí trong giao ước thi đua đã ký.
Một số hình ảnh buổi Lễ ký kết

                                                                                                                  NHT – VPS


Trượng Thanh Sang