Danh sách trực Tết nguyên đán Tân Sửu tại Sở Giao thông vận tải (Từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 14/02/2021)


Xem nội dung chi tiết: Lịch trực Tết Nguyên đán (Công văn số 02/SGTVT-VP ngày 08/02/2021)Trượng Thanh Sang