Hội nghị cán bộ công chức Cơ quan Sở năm 2021           Sáng ngày 18/12/2020, Cơ quan Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021. 

Toàn cảnh Hội nghị CBCC Cơ quan Sở năm 2021

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Từ – Đảng ủy viên Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; các đồng chí là Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; cùng toàn thể công chức người lao động Cơ quan Sở.

        Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021; góp ý thảo luận các dự thảo văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan.


Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

        
        
Trong năm 2020, công chức và người lao động Cơ quan Sở Giao thông vận tải đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 đã đề ra.

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mình Từ đánh giá cao kết quả nổ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể công chức và người lao động Cơ quan Sở; kỳ vọng trong năm tới, tập thể công chức và người lao động Cơ quan Sở sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 đề ra.


Đồng chí Trần Minh Từ phát biểu tại Hội nghị

        Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động.

 

                                                                           Trượng Thanh Sang - VPS


 

 

Trượng Thanh Sang