Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2016-2020) ngành Giao thông vận tải

 
            
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1778/KH-UBND ngày 19/5/2020 về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII - Năm 2020. Ngày 30/6/2020, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. 
            Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Từ, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Giao thông vận tải - Chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải và Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc (trực thuộc) Sở; Trưởng, Phó các phòng, đội của các đơn vị thuộc (trực thuộc) Sở; Toàn thể công chức Cơ quan Sở; Đại diện Chi đoàn Thanh niên Sở; Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020. 
            Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thế - Chánh Văn phòng Sở đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020-2025). Trong giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua của ngành GTVT được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong năm.                        (Đồng chí Nguyễn Hữu Thế, Chánh Văn phòng Sở trình bày Báo cáo tổng kết)


                          
           
 Từ các phong trào đó, kết quả trong 4 năm qua (2016-2019), Sở GTVT có 45 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 11 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 22 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen. Ngoài ra, có một số tập thể và cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tặng Bằng khen và Giy khen trong các phong trào thi đua chuyên đề, thi đua theo đợt. Qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020), Giám đốc Sở đã tôn vinh, biểu dương 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.
                        (Đồng chí Trần Minh Từ tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến )


                   
                                                                                                            Nguyễn Trung Tuyến - Văn phòng
 

Trượng Thanh Sang