Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Ngày 20/6/2020, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 

        Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Hồ Văn Hùng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Các đồng chí nguyên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2015 – 2020, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải.    
        Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thể cán bộ, đảng viên Sở Giao thông vận tải đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

      Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đề ra 08 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới:100% chi bộ trực thuộc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; 100% chi bộ trực thuộc và đảng bộ Sở tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 97%, quần chúng đạt từ 95% trở lên; 100% chi bộ trực thuộc và đảng bộ Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp 10 đảng viên mới (trong đó có 60% đảng viên mới kết nạp ở độ tuổi đoàn thanh niên)...

 

         Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
        Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đồng chí Nguyễn Văn Vinh  được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                                                                          Nguyễn Lê Thanh Thảo - VP
 

Trượng Thanh Sang