Thông báo về việc trao giải thưởng "vô lăng vàng" lần thứ 7 năm 2019

        Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp vận tải và các lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thong năm 2019, Sở Giao thông vận tải đề nghị các doanh nghiệp vận tải:
        - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019 đến toàn bộ đội ngũ lái xe của đơn vị; lựa chọn lái xe có thành tích xuất sắc tham dự giải thưởng;
        - Căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng, lập hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng “vô lăng vàng” đạt các tiêu chí của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 31/10/2019 để rà soát, kiểm tra và xác nhận. Sau thời gian trên nếu Sở Giao thông vận tải không nhận được hồ sơ đăng ký, xin được hiểu là các đơn vị không tham gia giải thưởng “vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019.

Xem chi tiết nội dung tại đây:
1. Công văn số 1898/SGTVT-QLVT ngày 11/10/2019
2. Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG ngày 27/9/2019

Trượng Thanh Sang