Kế hoạch Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung Kế hoạch chi tiết: xem tại đây

Trượng Thanh Sang