14 người đang online
°

Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản năm 2022 (Báo cáo số 125/BC-SGTVT ngày 17/01/2023)

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
Lượt xem: 52
100%

 


125_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX,...(24/07/2023 4:48 CH)

Báo cáo Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Báo cáo số 1832/BC-SGTVT ngày 19/7/2023)(19/07/2023 4:52 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2023 (Báo cáo số 1536/BC-SGTVT...(19/06/2023 3:50 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng,...(06/06/2023 5:11 CH)

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...(08/05/2023 10:15 SA)