76 người đang online
°

Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản năm 2022 (Báo cáo số 125/BC-SGTVT ngày 17/01/2023)

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
Lượt xem: 13
100%

 


125_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...(08/05/2023 10:15 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch số 68/KH-SGTVT ngày...(11/01/2023 2:38 CH)

Kế hoạch Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch số 69/KH-SGTVT ngày 11/01/2023)(11/01/2023 2:35 CH)