17 người đang online
°

Thông báo phương tiện (BKS 85H00199 của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mười) không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu (Thông báo số 831/SGTVT-QLVT ngày 07/4/2023)

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
Lượt xem: 56
100%

 


831.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(13/11/2023 5:48 CH)

Thông báo về việc phù hiệu xe (85B-000.95 của HTX ô tô Phan Rang) hết hiệu lực sử dụng (Công văn...(13/11/2023 5:45 CH)

Quyết định về việc thu hồi giấy phép lái xe hạng C, số 790103027287, mang tên Nguyễn Đình Trường...(08/11/2023 5:56 CH)

Quyết định về việc xử lý thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ thông qua dữ liệu trích xuất...(11/08/2023 4:36 CH)

Thông báo về việc phù hiệu xe hết hiệu lực sử dụng (Thông báo số 1686/SGTVT-QLVT ngày 05/07/2023)(05/07/2023 2:42 CH)