4 người đang online
°

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức quý III năm 2022 (Công văn 2130/SGTVT-VP ngày 16/9/2022)

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
Lượt xem: 105
100%

 


BB ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI - QUÝ III.pdf | Bao-cao-ket-qua-danh-gia-xep-loai-CCVC-quy-III-nam-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023(09/12/2023 4:31 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(09/03/2023 8:03 SA)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng...(23/11/2022 8:31 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022(15/11/2022 8:25 SA)

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động quý IV năm 2022(14/11/2022 8:29 SA)