34 người đang online
°

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức quý III năm 2022 (Công văn 2130/SGTVT-VP ngày 16/9/2022)

Đăng ngày 16 - 09 - 2022
Lượt xem: 8
100%

 


BB ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI - QUÝ III.pdf | Bao-cao-ket-qua-danh-gia-xep-loai-CCVC-quy-III-nam-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm...(12/09/2022 2:06 CH)

Quyết định số 376/QĐ-SGTVT ngày 07/9/2022 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở...(07/09/2022 5:31 CH)

Kế hoạch số 1847/KH-SGTVT ngày 12/8/2022 về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ góp phần...(12/08/2022 1:58 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý III năm...(20/06/2022 4:39 CH)

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức quý II năm 2022 (Công văn số...(02/06/2022 4:20 CH)