36 người đang online
°

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm Đăng kiểm xe CGĐB Ninh Thuận (Quyết định số 126/QĐ-SGTVT ngày 31/7/2022)

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 26
100%

 


126.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT...(01/08/2022 4:54 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDTX -...(01/08/2022 4:52 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDNN -...(01/08/2022 4:50 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 30/7/2022 của Trung tâm GDNN...(31/07/2022 4:48 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 29/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT...(30/07/2022 4:46 CH)