13 người đang online
°

Danh sách Thí sinh Trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 14/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT và SHLX cơ giới đường bộ - Trường Cao đẳng nghề (Quyết định số 110/QĐ-SGTVT ngày 14/7/2022))

Đăng ngày 20 - 07 - 2022
Lượt xem: 32
100%

 


110.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm Đăng...(01/08/2022 4:55 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT...(01/08/2022 4:54 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDTX -...(01/08/2022 4:52 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe mô tô vào ngày 31/7/2022 của Trung tâm GDNN -...(01/08/2022 4:50 CH)

Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 30/7/2022 của Trung tâm GDNN...(31/07/2022 4:48 CH)