49 người đang online
°

Quyết định về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Đăng ngày 08 - 06 - 2022
Lượt xem: 61
100%

 


146A QĐ-SGTVT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (Báo cáo số 2519/BC-SGTVT ngày...(26/10/2022 2:25 CH)

Thông báo niêm yết công khai bán thanh lý tài sản cố định(18/10/2022 10:28 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 - từ ngày 15/12/2021 đến...(17/10/2022 3:02 CH)

Báo cáo Đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp...(08/06/2022 11:30 SA)

Báo cáo số 1197/BC-SGTVT ngày 07/6/2022 - Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng...(08/06/2022 11:26 SA)