46 người đang online
°

Báo cáo Đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 03 năm (2019, 2020, 2021)

Đăng ngày 08 - 06 - 2022
Lượt xem: 64
100%

 


BC-Danh-gia-kiem-diem-cong-tac-chi-dao-PCI-03-nam-2019-2021.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (Báo cáo số 2519/BC-SGTVT ngày...(26/10/2022 2:25 CH)

Thông báo niêm yết công khai bán thanh lý tài sản cố định(18/10/2022 10:28 SA)

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 - từ ngày 15/12/2021 đến...(17/10/2022 3:02 CH)

Báo cáo số 1197/BC-SGTVT ngày 07/6/2022 - Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng...(08/06/2022 11:26 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021(08/06/2022 11:09 SA)