23 người đang online
°

BÁO CÁO Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 126
100%

 


BC-KQ-thuc-hien-nang-cao-chi-so-B1-6-thang-dau-nam-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (Kế hoạch số 405/KH-SGTVT ngày...(16/02/2024 11:29 SA)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...(19/12/2023 4:39 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện công khai DTNS quý III và 9 tháng năm 2023 của Thanh tra Sở(13/10/2023 4:58 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023 (Công văn số 1891/SGTVT-TTrS...(24/07/2023 4:44 CH)

Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(15/06/2023 4:19 CH)