9 người đang online
°

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ GTVT

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 11
100%

 


982 SGTVT-QLVT(12.05.2022_15h28p04)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô - Trung tâm GDNN ĐT và SHLX cơ giới Lộc Thọ - Ninh...(20/05/2022 5:38 CH)

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô - Trung tâm GDTX - HN Tỉnh ngày 22/05/2022(20/05/2022 5:36 CH)

Quyết định tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô...(20/05/2022 5:34 CH)

Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô - Trung tâm GDNN ĐT và SHLX cơ giới đường bộ - Trường...(20/05/2022 5:18 CH)

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 5 NĂM 2022(25/04/2022 8:29 SA)