63 người đang online
°

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đăng ngày 23 - 11 - 2022
Lượt xem: 168
100%

 


2757 BC-SGTVT (23.11.2022) Báo cáo CCHC năm 2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX,...(24/07/2023 4:48 CH)

Báo cáo Sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Báo cáo số 1832/BC-SGTVT ngày 19/7/2023)(19/07/2023 4:52 CH)

Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2023 (Báo cáo số 1536/BC-SGTVT...(19/06/2023 3:50 CH)

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng,...(06/06/2023 5:11 CH)

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng...(08/05/2023 10:15 SA)